Híreink

Katonadolgok - A (hon)védelem vezetése

2014-02-21 16:45
-A +A

Korábbi cikkeimben a közigazgatás jó néhány szakterületén érintettem a vezetés kérdését, követelményeit. Röviden be is fejezhetném mondanivalómat avval, hogy mindezeket össze kell hangolni.

Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet!

Már a felvetett gondolatok sem közelítik meg a teljességet. Néhány kiválasztott ágazat tevékenységének éppen csak a felületét érintettem. A felsoroltak és a nem említettek valós honvédelmi kötelezettségeinek elemzéséhez is komoly apparátusra, kutató munkára lenne szükség. Ha megszületne az elmélet, hol van még a megvalósítás, a feltétel-rendszer!?

Márpedig a honvédelem – profán példával a gépjármű biztosításhoz hasonlóan – nemzetünk „kötelező biztosítása”.

Lehet latolgatni, takarékoskodni, megéri- nem éri meg, gazdaságos- nem gazdaságos, lesz konfliktus-nem lesz, és ki tudja még milyen kifogásokat találni, de nem törődni vele, figyelmen kívül hagyni  bűnös cselekedet.

Mit látunk a valóságban? A honvédelem, mint össz-társadalmi tevékenység a perifériára szorult. Építése, fejlesztése, sajnos még gondolatisága is a maradvány elvre építve kap támogatást.

A költségvetési kérdésen túl nézzünk egy kicsit közelebbről a szakágak munkájába. A gazdaságirányítás, a területfejlesztés, az oktatás, az egészségügy és sorolhatnám az államigazgatás majd’ minden szegmensét, el van foglalva saját gondolataival, eredményességi mutatóival, nem tekinti saját munkájának, feladatának a honvédelmet. Ha ez mégis valamilyen kényszer hatására előfordul, szigorú árat szab a honvédelmi tárcának. /Lásd.: Debreceni katonai középiskola fenntartásához a HM ad támogatást./ Jól tessék érteni, a saját tárca költségvetésébe nem tervez honvédelmi célú kiadást – mondván nem az Ő feladata – fizesse a HM tárca!

Lehet így is, fordítva gondolkodni, de akkor már a tervezés időszakában minden tárca, ágazat tervezze, forintosítsa honvédelmi feladatait, adja át a fő koordinátor, a HM részére. A központi költségvetés oda biztosítsa az anyagiakat. Azt gondolom, hogy ez már csak technikai kérdés! A lényeg az, hogy az állam „kötelező biztosítási” feladatai, pénzügyi szempontból alátámasztottan, tervezve legyenek!

A nagyobb gondot ott látom – nem mintha a pénzhiány nem lenne elég nagy gond – hogy a honvédelem teljes rendszere szétdarabolt. Mint ahogy’ azt a korábbiakból látjuk – amit alátámaszt a honvédelmi törvény is – hazánkban nincs olyan személy vagy szervezet akiket valamilyen módon ne érintene honvédelmi kötelezettség.

Ugyanakkor az egyes államigazgatási szakágak, törvényekkel körülbástyázott, túlzott autonómiája, szakmai, szervezeti hiányosságai szinte áthághatatlan akadályt gördítenek a prognosztizált konfliktus helyzetek megoldásának tervezése, szervezése és sajnos alkalmanként a végrehajtása elé is. Emiatt alakult ki a katasztrófa helyzetek első napjaiban az a káosz, amikor spontán segíteni akarásból közel 150 fő, több mint 30 szervezet nevében, saját tervei alapján vezetni is akart. Később aztán az objektív szükségletektől kikényszerítve kialakult az a szűkebb csoport akik a legfontosabb döntéseket meghozhatták, de odáig, a legmeghatározóbb időszakban, napokat vesztettünk.

Sok a felesleges párhozamosság is, ami tovább fokozza a zavart. Vannak tervei a HM-nek, a BM-nek, a katasztrófa elhárításnak, a vízügynek, a megyének, a helyi önkormányzatoknak meg még százféle szervezetnek, de a Kolontári védelmi terv mégsem tartalmazta a vörös iszap veszélyforrását.

Sorolhatnám még a 2006. augusztus 20-i katasztrófát; az engedély nélküli, vagy elnéző módon beépített veszélyes területeket; a migráció ellen tett, korántsem hatékony intézkedéseket; a határőrizet lebénítását a dél-szláv polgárháborúk idején; a hatósági jogkörök hiányát gazdasági szervezetekkel szemben. Valamennyi bekövetkezett baj, katasztrófa arra utal, hogy nincs egységes védelmi vezetés.

Példaként a veszély helyzetekre emlékeztetnék az egyik NATO törzs által vezetett gyakorlatra. A papíron beállított polgárháború közepette az egyik zászlóaljunk azt a feladatot kapta, hogy a közeli nagyváros állatkertjéből kitörtek a nagyragadozók. A kérdés így szólt: „Mit tesz a lakosság védelme érdekében?”

A megoldás nem érdekes, csak a szemlélet amit sugall! Minden hadsereg legfontosabb, fő feladata az Őt fenntartó társadalom védelme minden olyan esetben, amikor már a normál béke élet szabályai nem elegendőek a védekezéshez.

Székesfehérvár, 2014. február

Tián József utászezredes

Kapcsolódó cikkek


A honvédelem az állam mindenre kiterjedő „kötelező biztosítása” valamennyi polgára és szervezete részére!
A mostari katamarán daru.
A korábbiakban már leírtam azt a számos fizikai, szellemi, képességbeli, szakmai követelményt, amit a katonai szolgálato
Érdekes szemfényvesztést játszik a magyar Parlament úgy 2-3 évente!

Ajánlott cikkek

Egy jó kormányzás ismérve az, hogy olyan Magyarországot teremtsen, ahova érdemes hazatérni külföldről.
Miként lehetséges az ma Dunaújvárosban, hogy miközben valaki bevallottan segédkezett betonba temetni egy holttestet, szabadon mozoghat és dolgozhat?

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2017 április